• תוכניות אליסקוד מתקיימות במספר קבוצות לימוד בימי שלישי וחמישי (פעמיים בשבוע) 

 • שנת לימודים מחודש אוקטובר עד לחודש יוני בשנה העוקבת 

 • מספר המקומות בתוכניות מוגבל 

 • הלימודים בתוכנית ההסמכה מתחלקים לשעתיים שבועיות לימוד פרונטלי/מקוונן ובנוסף (חובה) בשעת תרגול מקווננת אחת לשבוע  

 • פתיחת קבוצה מותנית במספר מינימלי של חניכות. יחד עם זאת, הנהלת התוכנית רשאית לסגור קבוצה מפאת מיעוט משתתפות 

 • קיום מפגש בקבוצה מותנה בהגעתן של 5 חניכות מינימום

 • מעבר משנה לשנה בתוכנית מותנה באישור מנחה מקצועי ובהנחיותיו - אין מעבר אוטומטי משנה לשנה!

 • ​חניכה בתוכנית ההסמכה, תחשב: בוגרת תוכנית לימודיה, לאחר רישום לתוכנית ותשלום שנתי מלא, לרבות התחייבות לעלויות ההסמכה המשולמות ישירות ל edx בשנה רביעית  

 • במסגרת התוכנית תצאנה החניכות למספר פעילויות חיצוניות. בגין כל פעילות חוץ נדרש רישום נפרד ואישור ההורה להשתתפות החניכה בפעילות

 • ​העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, מועדי התוכנית, מיקום, צוות הדרכה או כל פרט אחר הקשור לתוכנית והכל לפי שיקולים מקצועיים 

 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר, על ידי רכז/ת הפעילות

 • העמותה תהא רשאית להפסיק השתתפותה של חניכה, ללא החזר תמורה במצבים הבאים:

  • היעדרות מעל 20% מהפעילויות

  • אי הגשת פרויקט / משימה מעשית במסגרת הזמן שהוקצה מראש

  • התנהגות לא נאותה ו/או פוגענית 

  • גרימת נזק לציוד 

בתוכנית ההסמכה חלה חובת השתתפות והגשת כל העבודות והמשימות ואלו מהווים תנאים ראשוניים להשתתפות בתוכנית ולהגשת החניכה להסמכות מקצועיות חיצוניות

 • במסגרת הפעילות נעשה שימוש בציוד יקר ערך. חניכה אשר תגרום נזק לציוד לא תהא רשאית להמשיך ולהשתתף בפעילויות וההורה יישא במלוא תשלום הנזק אשר ייגרם לציוד בהתאם לדו"ח מעבדה, ובמלוא הנזקים הנלווים, ככל ויהיו כתוצאה מכך   

 • יש להימנע מהבאת חפצים ו/או דברי ערך לכיתת הלימוד ו/או לפעילויות הנעשות במסגרת התוכנית. ציוד אישי של החניכות הינו באחריותן הבלעדית של החניכות 

 • צוות העמותה אינו אחראי על אובדן ו/או נזק לחפצים ו/או דברי ערך של החניכה, וכן על כל נזק ישיר ו/או עקיף כלשהו אשר יגרם לחניכה, ככל שיגרם, במהלך הפעילות

 • בחתימה על הסכם זה, ניתנת ההסכמה לצילום החניכה במהלך השתתפותה בפעילויות התוכנית וכן לשימוש בצילומים לצורכי שיווק ופרסום התוכנית בלבד

הסמכה 2021 - תשלום שנתי

2,250.00 ₪ Regular Price
2,000.00 ₪Sale Price
  • בוגרת תוכנית לימודיה ו/או מדריכה בתוכנית אליסקוד

  • לצורך תרגול ולימודים מקווננים, מחשב נייד/נייח, מצלמה ומיקרופון

  • מרמה 3 של תוכנית ההסמכה על החניכה להצטייד במחשב נייד עליו יותקנו תוכנות לשימוש לימודי ההסמכה