• תוכניות אליסקוד מתקיימות במספר קבוצות לימוד במועדים שונים

 • בתשלום הינך מאשר.ת תנאי קבלה , הסדרי תשלום ותנאי עזיבת התוכנית 

 • לצורך תרגול ולימודים מקווננים, מחשב נייד/נייח, מצלמה ומיקרופון

 • שנת לימודים:  מחודש דצמבר עד לחודש יוני בשנה העוקבת 

 • ​חניכה תחשב מי שנרשמה לתוכנית רק לאחר הסדרת תשלום מקדמה 

 • קיום מפגש בקבוצה מותנה בהגעתן של 3 חניכות מינימום 

 • הלימודים יתקיימו במסגרת היברידית

 • ​העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, מועדי התוכנית, מיקום, צוות הדרכה או כל פרט אחר הקשור לתוכנית והכל לפי שיקולים מקצועיים 

 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר, על ידי רכז/ת הפעילות

 • במסגרת הפעילות נעשה שימוש בציוד יקר ערך. חניכה אשר תגרום נזק לציוד לא תהא רשאית להמשיך ולהשתתף בפעילויות וההורה יישא במלוא תשלום הנזק אשר ייגרם לציוד בהתאם לדו"ח מעבדה, ובמלוא הנזקים הנלווים, ככל ויהיו כתוצאה מכך

 • יש להימנע מהבאת חפצים ו/או דברי ערך לכיתת הלימוד ו/או לפעילויות הנעשות במסגרת התוכנית. ציוד אישי של החניכות הינו באחריותן הבלעדית של החניכות

 • צוות העמותה אינו אחראי על אובדן ו/או נזק לחפצים ו/או דברי ערך של החניכה, וכן על כל נזק ישיר ו/או עקיף כלשהו אשר יגרם לחניכה, ככל שיגרם, במהלך הפעילות

 • העמותה תהא רשאית להפסיק השתתפותה של חניכה, ללא החזר תמורה במצבים הבאים:

היעדרות מעל 20% מהפעילויות;

התנהגות לא נאותה ו/או פוגענית; 

גרימת נזק לציוד 

 • בחתימה על הסכם זה, ניתנת ההסכמה לצילום החניכה במהלך השתתפותה בפעילויות התוכנית וכן לשימוש בצילומים לצורכי שיווק ופרסום התוכנית בלבד

לימודיה 2021-22 - תשלום שנתי ביהס רמז/חביב/דצמבר

1,750.00 ₪ Regular Price
1,050.00 ₪Sale Price
 •  

  • אישור תנאי קבוצה ועזיבת התוכנית מהווה אישור משפטי לכל דבר

  הסדרי תשלום 

  • עלות התוכנית -  1,750 ₪ (מהם ינוכו דמי המקדמה)

  • העלות כוללת השתתפות בכלל הפעילויות בתוכנית.

  • אופן התשלום:

  א. מקדמה משולמת בתשלום אחד בכרטיס אשראי בלבד.

  ב. עלות שנתית - באמצעות כרטיס אשראי ניתן לפרוס עד 8 תשלומים באמצעות אתר האינטרנט של העמותה.  התשלום האחרון יתבצע עד ולא יאוחר מחודש מאי 2021. 

  ב.  באמצעות העברה בנקאית חד פעמית על מלוא סכום התמורה (חשוב לשלוח אישור למייל עמותה עם אסמכתא של התשלום למייל alicecodeclub@gmail.com). 

  לטובת אליסקוד
  חשבון: בנק דיסקונט 11, סניף 55, חשבון: 143864973

  לא ניתן לשלם בשיקים או במזומן.

  • ביטול השתתפות בתוכנית מותנית בשליחת טופס הודעת ביטול השתתפות חתום למייל העמותה alicecodeclub@gmail.com , וקבלתו בפועל בידי העמותה. 

  • האחריות על מתן הודעת ביטול  השתתפות בתוכנית ווידוא קבלתה בידי העמותה מוטלת אך ורק על החניכות והוריהן ולא על הרכז/ת או המדריך/ה. 

  • חניכות תחשבנה כאילו המשיכו להשתתף בתוכנית כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול השתתפות בידי העמותה כאמור לעיל.

  • יובהר, כי הודעה בעל פה איננה נחשבת הודעת ביטול. 

  • ​החזר כספי יינתן רק במקרה של ביטול השתתפות אשר ייעשה בהודעת ביטול בכתב כאמור לעיל תוך 14 ימי עסקים מיום החתימה על מסמך זה. בביטול השתתפות בתוכנית (בכפוף למשלוח הודעה כאמור לעיל), עד 10 ימים לפני פתיחת התוכנית יינתן החזר כספי בשיעור של 50% מהתמורה בגין התוכנית. בכל מקרה של החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בסך של 5% מעלות התוכנית או בסך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.   

  • לאחר מועדים אלה תחויב החנ