top of page
סטודנטית?      
מזמינות אותך למסלול מלגה בקהילת אליסקוד - מנהיגות טכנולוגית לילדות ונערות
girl icon 2.png

חשובה לך מלגה משמעותית הן להשפעה על הדור הצעיר והן לקידום מקצועי אישי? מקומך איתנו!

4-10 שעות שבועיות | הדרכה טכנולוגית | העצמת ילדות ונערות | פיתוח כישורי ניהול והדרכה | המלצות, יעוץ קריירה והתנסות בתעשייה | מלגת שנתית החל מ-8000₪

bottom of page